Vasiye Vesayet Makamınca İzin Verilmeden Yaş Düzeltimi Davası Açılamaz!

Vasiye Vesayet Makamınca İzin Verilmeden Yaş Düzeltimi Davası Açılamaz!

04 Ağustos 2020 tarih ve 31203 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 12 Şubat 2020 tarih ve 2020/401 E. 2020/1230 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesi kapsamında hükümlü Adalet Şeker’in vasisi tarafından doğum tarihinin düzeltilmesine ilişkin dava açılmış, dava sonucunda Uşak 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen karar kanun yollarına başvurulmaksızın kesinleşmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise verilen kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla kanun yararına bozma başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 448, 462 ve 465. maddelerine değinerek, yaş düzeltimi davası açması için vesayet makamınca vasiye verilmiş husumete izin kararı olmaksızın davanın esasının incelenmesini hukuka aykırı bulmuştur. Ayrıca doğum tarihinin düzeltilmesi hakkındaki davaların kamu düzenini yakından ilgilendirdiğine işaret eden Yargıtay, somut olayda kemik yaşına ilişkin dosyada çelişkili raporlar olmasına rağmen bu çelişki giderilmeden karar verilmesinin de eksik inceleme teşkil ettiğini belirterek hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

Yargıtay kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.