Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundaki İdari Para Cezası Miktarları Artırıldı!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundaki İdari Para Cezası Miktarları Artırıldı!

26 Aralık 2020 tarih ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğin amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 77’de düzenlenmiş olan idari para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No.: 521)nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %9,11 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 77 ve 84/1 ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu md. 17/7’ye dayanılarak hazırlanan bu Tebliğ ile, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 77 uyarınca uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.