Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezası Miktarları Artırıldı!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezası Miktarları Artırıldı!

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğin amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 512)nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 ve 84. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tebliğ ile, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. maddesi uyarınca 01 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.