Tecil Edilen Kamu Alacaklarına Uygulanan Yıllık Faiz Oranı İndirildi!

Tecil Edilen Kamu Alacaklarına Uygulanan Yıllık Faiz Oranı İndirildi!

30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği(Seri: C Sıra No: 5) ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden yıllık %19 olarak uygulanan tecil faizi oranının indirilerek yıllık %15 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikle, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen kamu alacaklarına yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

30 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.