Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası Bağlamında Haklı Sebebin Öngörülebilirlik ile İlişkisi

Clausula rebus sic stantibus ilkesi ışığında, sözleşmenin geçerliliği, kurulduğu andaki şartlara bağlıdır[1]. Bir diğer söyleyişle, sözleşmenin yapıldığı esnada ileride şartların değişeceği öngörülebilir durumda veya öngörülmüş ise sözleşmenin uyarlanması imkân dâhilinde değildir. Ancak bu durumun zıt kanıtından[2], sözleşmenin yapılmasından sonra önceden öngörülemeyen nedenlerin ortaya çıkması ve bunların koşulları önemli ölçüde değiştirmesi hâlinde sözleşmeler uyarlanabilir. Konu anonim […]