Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Yayımlanan Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun, 26. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş; 48. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş; 49. maddesinin 2, 5, 6 ve 7. fıkraları değiştirilmiş; 55. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş; 56. […]

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararı Yayımlandı!

21 Kasım 2019 tarih ve 30955 sayılı Resmî Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18 Ekim 2019 tarih ve 2019/308 karar sayılı kararı yayımlanmıştır. Kararda, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar kapsamında avukatlık büroları ve ortaklıkları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler […]