Ödenmeyen Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı Düşürüldü!

30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6(Eski Oran: %2 idi) olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Yapılan değişiklikle, kamu alacağının ödeme müddeti içinde […]

Motorlu Taşıtlar Vergisinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de 22 Aralık 2019 tarih ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Yayımlanan karar doğrultusunda, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 5. maddesinde yer alan (I) no’lu tarife, 6. maddesinde yer alan (II) no’lu tarife, 6. maddesinde yer alan (IV) no’lu tarife ile Geçici 8. maddesinde yer alan […]

İhracatı 500 Bin ABD Dolarının Üzerinde Olan Firmaların Yetkililerine Hususi Damgalı Pasaport İmkânı Getirildi!

11 Kasım 2019 tarih ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Şubat 2017 tarih ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 5. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 milyon ABD Doları” ibaresi “500 bin ABD Doları” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan […]

Cumhurbaşkanı Üç Kişinin Cezasını Kaldırdı!

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası uyarınca sürekli hastalığı, sakatlığı ve kocama hâli bulunan kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma yetkisine sahiptir. 07 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; 1740 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kararda adı geçenin sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hâli kapsamında bulunması sebebiyle, 1741 sayılı Cumhurbaşkanı […]

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı İndirildi!

02 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmî Gazete’de, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile, 24 Aralık 2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli […]

Ödenmeyen Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı İndirildi!

02 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Yapılan değişiklikle, kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin […]

Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi Uzatıldı!

01 Temmuz 2019 tarih ve 30818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30 Haziran 2019 tarih ve 1267 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılmasına karar verildi. Kararda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi almak üzere 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda […]