Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İhtisas Mahkemeleri Belirlendi!

Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İhtisas Mahkemeleri Belirlendi!

04 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 02 Ocak 2020 tarih ve 1 no’lu kararı yayımlanmıştır.

Kararda, 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan seri muhakeme usulünün hızlı, etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi amacıyla, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 9. maddesinin 5. fıkrası gereğince asliye ceza mahkemeleri bakımından ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesinin 1. fıkrasına göre seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere;

– Bir asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkemenin,

– İki veya üç asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numaralı mahkemenin,

– Dört veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 numaralı mahkemenin,

– Otuz veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 ve 5 numaralı mahkemelerin,

– Elli veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 4, 5 ve 6 numaralı asliye ceza mahkemelerinin

bakmasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılacak görevlendirmeler, 03 Ocak 2020 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan asliye ceza mahkemelerinin sayısına göre belirlenecek olup daha sonra faaliyete geçirilecek mahkemelerin sayısı dikkate alınmayacaktır.

Ondan fazla asliye ceza mahkemesinin faaliyette bulunduğu yerlerde, seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemeleri, bu işler dışında (arşiv, kanun yolu incelemesi gibi nedenlerle gelecek işler hariç olmak üzere) tevziye kapatılacak ve bu mahkemelere belirtilen işler dışında herhangi bir esas, değişik iş veya talimat evrakı tevzi edilmeyecektir.

03 Ocak 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.