Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezasının Alt Sınırı Artırıldı!

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezasının Alt Sınırı Artırıldı!

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ(No: 2020/1) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 512)nde tespit edilen 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olan %22,58 artış esas alınarak, 01 Ocak 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 31.903 TL olarak belirlenmiştir.

01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.