Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Belirlendi!

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Belirlendi!

31 Aralık 2022 tarih ve 32060 sayılı Resmî Gazete’de reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliğ yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılan değişiklikle, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,75 (Eski Oran: Yıllık %14,75 idi) ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %10,75 (Eski Oran: Yıllık %15,75 idi) olarak belirlenmiştir.

31 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Tebliğin metnine buradan ulaşabilirsiniz.