Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Tespit Edildi!

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Tespit Edildi!

19 Aralık 2020 tarih ve 31339 sayılı Resmî Gazete’de reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliğ yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılan değişiklikle, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75 (Eski Oran: Yıllık %9 idi) ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %16,75 (Eski Oran: Yıllık %10 idi) olarak tespit edilmiştir.

19 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin metnine buradan ulaşabilirsiniz.