Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları İndirildi!

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları İndirildi!

13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmî Gazete’de reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliğ yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılan değişiklikle, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9(Eski Oran: Yıllık %12,75 idi) ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %10(Eski Oran: Yıllık %13,75 idi) olarak tespit edilmiştir.

13 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin metnine buradan ulaşabilirsiniz.