Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Belirlendi!

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Belirlendi!

02 Ocak 2022 tarih ve 31707 sayılı Resmî Gazete’de reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliğ yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılan değişiklikle, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75 (Eski Oran: Yıllık %15,75 idi) ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %15,75 (Eski Oran: Yıllık %16,75 idi) olarak belirlenmiştir.

31 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 02 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren* Tebliğin metnine buradan ulaşabilirsiniz.

* Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliğin ikinci paragrafında yer alan “Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer” cümlesi, 03 Ocak 2022 tarih ve 31708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzeltme metni ile, “Belirlenen bu oranlar 31/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir. Düzeltme metnine buradan ulaşabilirsiniz.