Ödenmeyen Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı Düşürüldü!

Ödenmeyen Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı Düşürüldü!

30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6(Eski Oran: %2 idi) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikle, kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,6 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

29 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanınca verilen Kararın metnine buradan ulaşabilirsiniz.