Motorlu Taşıtlar Vergisinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

Motorlu Taşıtlar Vergisinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de 22 Aralık 2019 tarih ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan karar doğrultusunda, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun,

  • 5. maddesinde yer alan (I) no’lu tarife,
  • 6. maddesinde yer alan (II) no’lu tarife,
  • 6. maddesinde yer alan (IV) no’lu tarife ile
  • Geçici 8. maddesinde yer alan (I/A) no’lu tarifede yer alan taşıtlar için 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı %12 olarak belirlenmiştir.

01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranının tespit edildiği Cumhurbaşkanı Kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.