Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

09 Aralık 2021 tarih ve 31684 sayılı Resmî Gazete’de 08 Aralık 2021 tarih ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan karar doğrultusunda, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun;

– 5. maddesinde yer alan (I) sayılı tarife,

– 6. maddesinde yer alan (II) sayılı tarife,

– 6. maddesinde yer alan (IV) sayılı tarife ile

– Geçici 8. maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı %25 olarak belirlenmiştir.

01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.