Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranı ile Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Belirlendi!

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranı ile Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Belirlendi!

02 Ocak 2022 tarih ve 31707 sayılı Resmî Gazete’de Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530. maddesinin 7. fıkrası uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılan düzenleme ile, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranı yıllık %17,25 (Eski Oran: Yıllık %18,25 idi); alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 555,00 Türk Lirası (Eski Tutar: 385,00 Türk Lirası idi) olarak belirlenmiştir.

01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 02 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin metnine buradan ulaşabilirsiniz.