Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Değiştirildi!

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Değiştirildi!

28 Mart 2020 tarih ve 31082 sayılı Resmî Gazete’de Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişikliğe göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,25(eski oran: %1,40 idi); yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise %1,00(eski oran: %1,12 idi) olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı %1,55(eski oran: %1,70 idi); yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise %1,30(eski oran: %1,42 idi) olarak değiştirilmiştir.

01 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliğe ilişkin Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.