Kişisel Varlıklara Saldırı Hâlinde Manevi Tazminat

Kişisel Varlıklara Saldırı Hâlinde Manevi Tazminat

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kendi içerisinde kişisel varlıkları, maddi ve maddi nitelikte olmayan kişisel varlıklar olarak ikiye ayırmıştır. Maddi kişisel varlıklara(yaralama veya ölüm) yönelik bir haksız fiil sonucu hükmolunabilecek manevi tazminat TBK md. 56’da ele alınırken, maddi nitelikte olmayan kişisel varlıklara yönelik haksız fiil hükmolunabilecek manevi tazminat ise TBK md. 58’de düzenlenmiştir.

Maddi kişisel varlıklara saldırının ağır bedensel zarara veya ölüme sebebiyet vermesi durumunda, ağır bedensel zarara uğrayanın veya ölenin yakınları da manevi tazminat isteyebilirler. Yakın kavramı, ağır bedensel zarar gören veya ölen ile düzenli ve yoğun ilişki içinde olan, bu yaşanan haksız durumdan manevi olarak zarar görmüş kişileri ifade etmektedir. O hâlde yakın kavramı, destekten yoksun kalan ve aile kavramlarından farklıdır. Yakın kavramına aile bireyleri girebileceği gibi duruma göre arkadaş, sevgili, sözlü, nişanlı, teyze, dayı gibi samimi duygularla ilişki yaşanan kişiler de girebilir. Bir diğer ifadeyle, burada aranacak ölçüt ağır bedensel zarara uğrayan veya ölenle çok yakın ve içten duygusal bağlılık kurulmasıdır[1].

Osman Can BAŞDEMİR

[1] Ener, Oğuz Şükrü,Türk Hukukunda Manevi Tazminatın Niteliği ve Hesaplanması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2014, s. 56.