Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile,

  • 6831 sayılı Orman Kanununun ek 8. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılmış; ek 16. maddesine yeni fıkra ilave edilmiş; ayrıca anılan Kanuna “Geçici Madde 12” eklenmiş;
  • 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 3. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapılmış;
  • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa “Ek Madde 2”, “Ek Madde 3” ve “Geçici Madde 15” eklenmiş;
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39. maddesinin 1 ve 4. fıkralarında değişiklik yapılmış;
  • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 23. maddesinin 1. fıkrasına ekleme yapılmış;
  • 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna “Geçici Madde 11” eklenmiş;
  • 5393 sayılı Belediye Kanununun ek 2. maddesine yeni fıkralar ilave edilmiş; ayrıca anılan Kanuna “Geçici Madde 12” eklenmiş;
  • 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 13. maddesinin 8. fıkrasına yeni cümle eklenmiş;
  • 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. maddesinin mülga 2. fıkrası yeniden düzenlenmiş ve
  • 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 8. maddesinin 3. fıkrasına ekleme yapılmıştır.

7201 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.