İlâm ve İlâm Niteliğinde Belgeler Arasındaki Farklar Nelerdir?

İlâm ve İlâm Niteliğinde Belgeler Arasındaki Farklar Nelerdir?

İlâmların ve ilâm niteliğinde belgelerin icra edilmeleri açısından herhangi bir farklılıkları bulunmamaktadır. Buna karşılık ilâmlar ve ilâm niteliğinde belgeler açısından temel farklılıklar şunlardır[1]:

  • İlâmlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil ederler. İlâm niteliğinde belgeler ise maddi anlamda kesin hüküm gücüne sahip değildirler. Bu sebeple ilâm niteliğinde belgelerin menfi tespit davasının konusunu oluşturması da mümkündür.
  • İlâma bağlı alacaklarda ihtiyati haciz yoluyla takipte teminat gösterilmesi gerekmez. İlâm niteliğinde belgelere dayanılarak yapılan ihtiyati hacizlerde teminatın gerekip gerekmediğine mahkeme karar verir.
  • İlâmlar kural olarak 10 yılda zamanaşımına uğrar. Düzenleme biçimindeki noter senetlerinde zamanaşımı ise senedin içerdiği alacak için öngörülen süreye tabidir.
  • İlâma dayalı ilâmlı icra takibinde istirdat davası açmak mümkün değildir. Düzenleme biçimindeki noter senetlerine dayalı ilâmlı icra takibinde ise istirdat davası açmak mümkündür.

Osman Can BAŞDEMİR

[1] Fırat Erhan, Özel Kanunlarda Düzenlenen İlâm Niteliğinde Belgeler, Erzincan 2015, s. 30.