Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Yayımlandı!

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Yayımlandı!

01 Ekim 2019 tarih ve 30905 sayılı Resmî Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 265 hükmüne dayanılarak yayımlanan bu Tarifenin amacı, anılan Kanun gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 25,00 ila 50,00 TL arasında ücret ödenir. Ayrıca tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır. Bununla birlikte, tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

01 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.