Gelir Vergisi Tevkifatı Aleyhine Vekâlet Ücreti Hükmedilenler Tarafından Yapılır!

Gelir Vergisi Tevkifatı Aleyhine Vekâlet Ücreti Hükmedilenler Tarafından Yapılır!

07 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Anılan Kanunun 16. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesine 2. fıkrasından sonra gelmek üzere “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır” hükmünü içeren fıkra eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen, avukatlara ait olan ve serbest meslek kazancına dâhil edilmesi gereken vekâlet ücretleri üzerinden kimlerin tevkifat yapmakla yükümlü olduğu hususuna açıklık kazandırılmaktadır.

Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde, Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesinin 1. fıkrasında sayılanlar tarafından İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekâlet ücretinin doğrudan avukata ödendiği ya da icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda gelir vergisi tevkifatının aleyhine vekâlet ücreti hükmedilenler tarafından yapılması gerektiği ve vekâlet ücretinin doğrudan müvekkil asile ödendiği durumlarda ise gelir vergisi tevkifatının müvekkil tarafından avukata ödeme yapılması esnasında yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin 1. fıkrasında sayılmayanlar, bir diğer söyleyişle, tevkifat yükümlülüğü bulunmayanlar tarafından yapılan vekâlet ücreti ödemeleri üzerinden ise, mevcut uygulamada olduğu gibi tevkifat yapılmayacaktır. Ayrıca vekâlet ücretini ödemekle yükümlü olanlarca, ücretli olarak çalışan avukatların işverenlerine yapılan vekâlet ücreti ödemelerinden de tevkifat yapılmayacak, işverenin vekâlet ücretini avukata ödemesi esnasında ise işverence ücret hükümlerine göre tevkifat yapılacaktır.

7194 sayılı Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.