Değerli Kâğıtların 2023 Yılındaki Satış Bedelleri Belirlendi!

Değerli Kâğıtların 2023 Yılındaki Satış Bedelleri Belirlendi!

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 sayılı Resmî Gazete(2. Mükerrer)’de Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No.: 79 – Değerli Kağıtlar) yayımlanmıştır.

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tebliğin amacı, anılan Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Yayımlanan Tebliğ ile Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.