Cumhurbaşkanı Üç Kişinin Cezasını Kaldırdı!

Cumhurbaşkanı Üç Kişinin Cezasını Kaldırdı!

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası uyarınca sürekli hastalığı, sakatlığı ve kocama hâli bulunan kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma yetkisine sahiptir.

07 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

  • 1740 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kararda adı geçenin sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hâli kapsamında bulunması sebebiyle,
  • 1741 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kararda adı geçenin sürekli hastalık kapsamında bulunması sebebiyle,
  • 1742 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kararda adı geçenin sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hâli kapsamında bulunması sebebiyle

kalan cezaları kaldırılmıştır.

Cezanın kaldırılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararlarının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.