Covid-19 Nedeniyle Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süreleri Yeniden Uzatıldı!

Covid-19 Nedeniyle Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süreleri Yeniden Uzatıldı!

25 Haziran 2020 tarih ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23 Haziran 2020 tarih ve 2020/482 sayılı kararı uyarınca;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen sürenin 30 Eylül 2020,
  • Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen sürenin 30 Eylül 2020,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen sürenin 31 Mart 2021,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen sürenin 31 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.