Bursa Bölge İdare Mahkemesi ile Eskişehir Vergi Mahkemesinin Yargı Alanına İlişkin Düzenleme Yapıldı!

Bursa Bölge İdare Mahkemesi ile Eskişehir Vergi Mahkemesinin Yargı Alanına İlişkin Düzenleme Yapıldı!

08 Temmuz 2021 tarih ve 31535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07 Temmuz 2021 tarih ve 607 sayılı kararı uyarınca;

Eskişehir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ile Kütahya’nın bölge idare mahkemesi yönünden Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına ve

Kütahya’nın vergi mahkemesi yönünden Eskişehir Vergi Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir.

01 Eylül 2021 tarihi itibarıyla uygulanacak kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.