BERNA BERFİN KAYA

bkaya@baskahukuk.com

1992 yılında Ankara’da doğan Berna Berfin Kaya, Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarında tamamladığı ilk, orta ve lise öğreniminin ardından 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

2020 yılında Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı “Medeni Hukukta Zina” başlıklı çalışması, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans tezi olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Medeni hukuk alanında çalışmalarına devam eden Kaya, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında sürdürmekte olduğu doktora eğitiminin ders aşamasındadır.

T. Garanti Bankası A.Ş.’de bankacılık hukuku alanında yaz stajı yapan Kaya; mezuniyetini takiben, Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Av. Birgül Feyzioğlu tarafından yönetilen Feyzioğlu Avukatlık Ortaklığında meslek hayatına başlamıştır.

4 yıl boyunca ceza, idare ve ticaret hukuku alanlarındaki başarılı çalışmalarının ardından 2018 yılı itibarıyla ortağı olduğu Baş&Ka Avukatlık Bürosunu kurmuştur.

İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Berna Berfin Kaya, hâlihazırda İtalyanca da öğrenmektedir.