Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Hakkında Yargıtaydan Önemli Karar!

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Hakkında Yargıtaydan Önemli Karar!

18 Temmuz 2019 tarih ve 30835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08 Mart 2019 tarih ve 2017/10 E. 2019/1 K. sayılı kararı ile belirli süreli iş sözleşmeleri ile ilgili önemli bir karar verilmiştir.

Yüksek Mahkeme, belirli süreli iş sözleşmesi olarak yapılmakla birlikte objektif nedeni bulunmayan iş sözleşmelerinde, süreye bağlı cezai şartın geçerliliği konusunda Yargıtay Dairelerince verilen farklı kararlar nedeniyle içtihatların birleştirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan “süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart” hükmünün, belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere geçerli olduğuna oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.