Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı İndirildi!

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı İndirildi!

02 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmî Gazete’de, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 24 Aralık 2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne aşağıda sayılan avukatlık hizmetleri eklenerek bu hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir:

– Aile mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işler ile bunlara bağlı kanun yolları kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,

Tüketici mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işler ile bunlara bağlı kanun yolları kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,

Çocuk mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işler ile bunlara bağlı kanun yolları kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,

Vesayet davaları ve işleri ile bunlara bağlı kanun yolları kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ve

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri.

02 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.