Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlalinde Zaruret Hâli

Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlalinde Zaruret Hâli

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 64. maddesinde, kendisi veya başkasını zarar veya zarar tehlikesinden kurtarmak isteyen kişinin, üçüncü kişinin mal varlığına verdiği zararla ilgili bir hukuka uygunluk sebebi düzenlenmiştir.

Bahsi geçen maddede yer alan düzenleme, esas itibarıyla mal varlığına ilişkindir. Ancak bu hukuka uygunluk sebebinin, şahıs varlıklarına yönelik saldırılar yönünden de geçerli olabileceği kabul edilmektedir[1].

Zaruret hâline örnek olarak, bir gazetede “yarınki sayımızda A firması tarafından ithal edilen kaçak mallar olayını açıklıyoruz” şeklinde bir yayım yapılmıştır. Böyle bir açıklama ile A firması bir başka gazete ile “söz konusu yayımda adı geçen malların B firmasına ait olduğunu; kendi firmasının adının basına yanlışlıkla aksettirildiğini” açıklayabilir. Bu şekilde, A’nın yaptığı yayımla başkasının şahıs varlığına yönelen saldırı zaruret hâli nedeniyle hukuka uygun olarak değerlendirilecektir[2].

Berna Berfin KAYA

[1] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler için bkz. Kılıçoğlu, Ahmet M., Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 5. Baskı, Ankara 2016, s. 170-171.

[2] Kılıçoğlu, Hukuksal Sorumluluk, s. 171.