Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlalinde Bir Görevin İfası

Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlalinde Bir Görevin İfası

Bir görevin ifası şeklinde düzenlenen hukuka uygunluk sebebi, bir memuriyet görevinin ifası, genel bir yasal yükümlülüğün ifası veya yetkili makamın emrini ifa şeklinde olabilir.

Memuriyet görevinin ifası ile ilgili olarak, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yayın yoluyla kişilik haklarının ihlaline ilişkin bir uyuşmazlıkta, olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak görev yapan davalının, görevi gereği sahip olduğu bilgileri, ifadesine başvurulduğu tarihte kendisine sorulan sorular çerçevesinde komisyona aktardığı ve bunların tutanağa geçirildiği; bunun dışında davalının basına bilgi ve belge verdiğinin ispatlanamadığı; diğer davalı gazetenin, tutanağa geçen ifadeleri yorumlar katarak haber yaptığı; bu durumda davalı kamu görevlisinin yayın yoluyla kişilik haklarının ihlalinden sorumlu tutulamayacağına hükmetmiştir[1].

Bir mahkemenin ilanen tebliğ yoluna başvurması, sıkıyönetim makamlarının suç faillerinin kimliğini açıklaması, güvenlik güçlerinin bazı emirlerinin belirli basın organları tarafından yayımlanması gibi durumlarda ise, yetkili makamın emrini ifa söz konusu olup, bu hâllerde de hukuka uygunluk sebebi oluşabilmektedir[2].

Berna Berfin KAYA

[1] Kılıçoğlu, Ahmet M., Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 5. Baskı, Ankara 2016, s. 171-172, dipnot 68.

[2] Kılıçoğlu, Hukuksal Sorumluluk, s. 172.