Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Belirlendi!

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Belirlendi!

28 Ocak 2023 tarih ve 32087 sayılı Resmî Gazete’de Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ(Sayı: 2010/2)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle, muhatap bankanın, keşideci dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

1. Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde;

a- Çek bedeli 6.000(altı bin) Türk Lirası veya üzerinde ise 6.000(altı bin) Türk Lirasını,

b- Çek bedeli 6.000(altı bin) Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

2. Karşılığının kısmen bulunması hâlinde ise;

a- Çek bedeli 6.000(altı bin) Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 6.000(altı bin) Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

b- Çek bedeli 6.000(altı bin) Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 6.000(altı bin) Türk Lirasını ödemekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir.

Ayrıca yayımlanan Tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması hâlinde her çek yaprağı için 6.000(altı bin) Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması hâlinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 6.000(altı bin) Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

31 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin metne buradan ulaşabilirsiniz.