Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Artırıldı!

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Artırıldı!

17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ(Sayı: 2010/2)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle, muhatap bankanın, keşideci dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

1. Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde;

a- Çek bedeli 2.225(iki bin iki yüz yirmi beş) Türk Lirası veya üzerinde ise 2.225(iki bin iki yüz yirmi beş),

b- Çek bedeli 2.225(iki bin iki yüz yirmi beş) Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

2. Karşılığının kısmen bulunması hâlinde ise;

a- Çek bedeli 2.225(iki bin iki yüz yirmi beş) Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.225(iki bin iki yüz yirmi beş) Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

b- Çek bedeli 2.225(iki bin iki yüz yirmi beş) Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.225(iki bin iki yüz yirmi beş) Türk Lirasını ödemekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir.

30 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliğe ilişkin metne buradan ulaşabilirsiniz.