Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun,

 • 26. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş;
 • 48. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş;
 • 49. maddesinin 2, 5, 6 ve 7. fıkraları değiştirilmiş;
 • 55. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş;
 • 56. maddesinin 3. fıkrası ile 57. maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış;
 • 60. maddesinin 4. fıkrası değiştirilmiş;
 • 66. maddesinden sonra gelmek üzere, anılan Kanuna 66/A maddesi eklenmiş;
 • 67. maddesinin 1. fıkrasına (h) bendi eklenmiş;
 • 68. maddesinin 1. fıkrası ile anılan fıkranın (a) bendi değiştirilmiş;
 • 69. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri değiştirilmiş;
 • 73. maddesinin 3. fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere, anılan maddeye yeni cümleler ile 5. fıkra eklenmiş;
 • 76. maddesinden sonra gelmek üzere, anılan Kanuna 76/A maddesi eklenmiş;
 • 77. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiş;
 • 144. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesi değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış;
 • 146. maddesi değiştirilmiş;
 • 147. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri değiştirilmiş;
 • 148. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri değiştirilmiş, (b) bendine yeni bir ibare eklenmiş ve anılan fıkraya yeni cümle eklenmiş;
 • 150. maddesinin 3. fıkrası değiştirilerek anılan maddeye 4. fıkra eklenmiş ve
 • 170. maddesinden önce gelmek üzere, anılan Kanuna geçici madde 33 eklenmiş;

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun,

 • 23. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş;
 • 24. maddesi değiştirilmiş;
 • 26. maddesinin 1. fıkrasına yeni bir ibare eklenmiş;
 • 31. maddesinden sonra gelmek üzere, anılan Kanuna 31/A maddesi eklenmiş;
 • 31/A maddesinden sonra gelmek üzere, anılan Kanuna 31/B maddesi eklenmiş;
 • 35/A maddesinin 1 ile 2. fıkralarına yeni cümleler ve anılan maddeye 6. fıkra eklenmiş;
 • 38. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş;
 • 52. maddesinin 5. fıkrası değiştirilmiş;
 • 58. maddesine 8. fıkra eklenmiş;
 • 61/A maddesinden sonra gelmek üzere, anılan Kanuna 61/B maddesi eklenmiş;
 • 91. maddesinin başlığı değiştirilmiş ve anılan maddeye 2. fıkrasından sonra gelmek üzere yeni fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş;
 • 103. maddesinin 1. fıkrasına yeni cümle ve anılan maddeye 7 ile 8. fıkralar eklenmiş;
 • 106. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş ve
 • 107. maddesinin 1 ile 2. fıkraları değiştirilmiş;

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun,

 • 26. maddesinin 3. fıkrası ve
 • 35. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş;

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun,

 • 5. maddesine 1. fıkrasından sonra gelmek üzere 2. fıkra eklenmiş ve mevcut 2. fıkra 3. fıkra olarak teselsül ettirilmiş;
 • 44. maddesi değiştirilmiş ve
 • 53. maddesinden önce gelmek üzere, anılan Kanuna geçici madde 6 eklenmiş;

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ise 4. maddesinin 3. fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilmiştir.

7222 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.