AYM İş Kanununun 112. Maddesinin 6. Fıkrası ile Geçici 9. Maddesinin İlk Cümlesini İptal Etti!

AYM İş Kanununun 112. Maddesinin 6. Fıkrası ile Geçici 9. Maddesinin İlk Cümlesini İptal Etti!

15 Ekim 2019 tarih ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 19 Eylül 2019 tarih ve 2019/42 E. 2019/73 K. sayılı kararı ile 4857 sayılı İş Kanununun 112. maddesinin 6. fıkrası ve geçici 9. maddesinin ilk cümlesi eşitlik ilkesine aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.