Avukatlara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi!

Avukatlara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi!

17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı avukatlara hususi damgalı(yeşil) pasaport verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik uyarınca, hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan avukat hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi, talep üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Barolar, düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yer il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine; Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Başvuruda bulunan avukatın baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin on beş yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenecek, başvuru sahibi pasaport talep formu ve diğer belgeler ile birlikte ilgili pasaport birimine başvuracaktır.

17 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.