Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat Talep Etmesi Mümkün Değildir!

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat Talep Etmesi Mümkün Değildir!

08 Aralık 2018 tarih ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06 Temmuz 2018 tarih ve 2017/5 E. 2018/7 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Büyük Genel Kurul, evli olduğunu bildiği hâlde eşlerden biriyle birlikte olan üçüncü kişiye karşı, diğer eşin manevi tazminat talebinde bulunamayacağına karar vermiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.