Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde İhtisas Mahkemeleri Belirlendi!

Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde İhtisas Mahkemeleri Belirlendi!

30 Kasım 2021 tarih ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25 Kasım 2021 tarihli kararları yayımlanmıştır.

Bu çerçevede;

1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1227 sayılı ihtisas kararı,

2. Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde, bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1228 sayılı ihtisas kararı,

3. Bilişim ile ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1229 sayılı ihtisas kararı,

4. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1230 sayılı ihtisas kararı,

5. İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hâkimliklerinin belirlenmesine ilişkin 1231 sayılı ihtisas kararı,

6. Finans ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1232 sayılı ihtisas kararı,

7. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenen davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1233 sayılı ihtisas kararı,

8. Kamulaştırma ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1234 sayılı ihtisas kararı,

9. Asliye ticaret mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1235 sayılı ihtisas kararı,

10. Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, tüketici mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1236 sayılı ihtisas kararı

alınmış olup, işbu ihtisas kararları 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

HSK Birinci Dairesinin ihtisas kararlarının tamamına buradan da ulaşabilirsiniz.