Adli Yardım Kapsamında Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı İndirildi!

Adli Yardım Kapsamında Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı İndirildi!

26 Kasım 2021 tarih ve 31671 sayılı Resmî Gazete’de, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 24 Aralık 2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 32. sırasında yer alan “Aile mahkemeleri” ibaresi, “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle adli yardım kapsamında verilen avukatlık hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

01 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecek Kararın tam metnine buradan, katma değer vergisi oranı %8 olan diğer avukatlık hizmetlerine ilişkin bilgilendirme metnimize ise buradan ulaşabilirsiniz.