7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

05 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda İİK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

7445 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tabloda AvK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Anılan Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda TCK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Bahsi geçen Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda CMK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Söz konusu Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tabloda TTK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Adı geçen Kanun ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda HUAK’ın -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Son olarak yayımlanan torba Kanun ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu; 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu; 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda anılan kanunların -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:05 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan 7445 sayılı Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.