7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda İYUK’un -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:7331 sayılı Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda TCK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:Anılan torba Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda CMK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:Diğer kanunlarda yapılan düzenlemeler ise -anılan kanunlardaki ilgili hükümlerin- önceki hâlleri ile karşılaştırılarak aşağıdaki tabloda ele alınmıştır:Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere, TCK md. 151/2, 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun md. 17 ile yürürlükten kaldırılmıştır:14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 7331 sayılı Kanunun tam metnine buradan, 7332 sayılı Kanunun tam metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.