4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezasının Alt Sınırı Artırıldı!

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezasının Alt Sınırı Artırıldı!

18 Aralık 2020 tarih ve 31338 sayılı Resmî Gazete’de 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ(No.: 2021/1) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No.: 521)nde tespit edilen 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olan %9,11 artış esas alınarak, 01 Ocak 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 34.809 TL olarak belirlenmiştir.

01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.