2023 Yılında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezasının Alt Sınırı Belirlendi!

2023 Yılında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezasının Alt Sınırı Belirlendi!

27 Aralık 2022 tarih ve 32056 sayılı Resmî Gazete’de 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No.: 2023/1) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.: 542) ile tespit edilen 2022 yılı yeniden değerleme oranı (%122,93) esas alınarak, 01 Ocak 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 105.688 TL olarak belirlenmiştir.

01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.