2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisine Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisine Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

21 Aralık 2022 tarih ve 32050 sayılı Resmî Gazete’de 20 Aralık 2022 tarih ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Karar ve Kararın eki doğrultusunda, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun,

  • 5. maddesinde yer alan (I) sayılı tarife,
  • 6. maddesinde yer alan (II) sayılı tarife,
  • 6. maddesinde yer alan (IV) sayılı tarife ile
  • Geçici 8. maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı %61,5 olarak belirlenmiştir.

01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.