2023 Yılı CMK Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2023 Yılı CMK Ücret Tarifesi Yayımlandı!

29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesi yayımlanmıştır.

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tarifenin amacı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde, görevlendirilen müdafi veya vekillere;

1. Soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.447 TL,

2. Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 2.254 TL,

3. Asliye ceza mahkemelerinde:

Takip edilen davalar için 2.481 TL,

Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.036 TL,

4. Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

5. Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,

6. Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

7. İcra ceza, fikrî ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hâkimliklerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,

8. Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4.451 TL ve

9. Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 5.011 TL ödenir.

01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.