2022 Yılında Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar Belirlendi!

2022 Yılında Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar Belirlendi!

16 Aralık 2021 tarih ve 31691 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğin amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 68/1 ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği md. 6/1’de belirtilen parasal sınırların, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No.: 533)nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Tebliğe göre, 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

  • 10.280 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.