2022 Yılı CMK Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2022 Yılı CMK Ücret Tarifesi Yayımlandı!

25 Kasım 2021 tarih ve 31670 sayılı Resmî Gazete’de Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi yayımlanmıştır.

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tarifenin amacı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde, görevlendirilen müdafi veya vekillere;

1. Soruşturma evresinde takip edilen işler için 649 TL,

2. Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 1.011 TL,

3. Asliye ceza mahkemelerinde:

Takip edilen davalar için 1.113 TL,

Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 465 TL,

4. Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

5. Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,

6. Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

7. İcra ceza, fikrî ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hâkimliklerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,

8. Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.997 TL ve

9. Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 2.248 TL ödenir.

01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.