2022 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi!

2022 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi!

17 Aralık 2021 tarih ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16 Aralık 2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı yayımlanmıştır.

İş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaptığı toplantılar sonucunda, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166,80 Türk Lirası olarak tespitine oy birliğiyle karar vermiştir.

Belirlenen asgari ücret 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.