2020 Yılı Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerine Ait İş Bölümü Kararı Yayımlandı!

2020 Yılı Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerine Ait İş Bölümü Kararı Yayımlandı!

28 Ocak 2020 tarih ve 31022 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23 Ocak 2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı yayımlanmıştır.

2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Yargıtay hukuk ve ceza dairelerine ait iş bölümü karar tasarısı, 23 Ocak 2020 tarihinde Büyük Genel Kurul tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır. Yargıtay hukuk daireleri arasındaki iş bölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek; uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve iş birliğini desteklemek; hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve hukuk dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla ihtisas alanı ve temel görev esasları çerçevesinde yapılmaktadır. Buna karşılık ceza daireleri arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde, mahkûmiyet kararı verilmişse mahkeme hükmündeki suç; mahkûmiyet dışında bir karar verilmişse iddianamede -varsa görevsizlik kararı ya da diğer dava açan belgede- nitelenen suç esas alınmaktadır.

Yayımlanan karara göre, Yargıtay hukuk dairelerinin görev alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Yayımlanan karara göre, Yargıtay ceza dairelerinin görev alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:Yargıtay Başkanlar Kurulunca hazırlanıp Büyük Genel Kurulca onaylanan ve 01 Şubat 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan iş bölümü kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.